Informații generale

Programul de formare continua Formare în psihoterapie sistemică centrată pe emoții (PFSEFT) inițiat în cadrul Asociației de Psihoterapie Centrată pe Emoții pentru Cuplu și Familie este un program de formare profesională menit să ofere absolvenților posibilitatea atestării profesionale în specialitatea psihoterapie / competența generală în psihoterapie, pentru treapta de psiholog practicant sub supervizare, conform procedurilor și normelor metodologice formulate de Colegiul Psihologilor din România. El a fost conceput pentru a fi organizat la forma de învăţământ cu frecvență (zi).

Viziunea programului curent de formare profesională continuă este derivată din principalele direcții de intervenție psihoterapeutică ce au condus la crearea terapiei centrate pe emoții, respective terapia experențială (Perls), terapia centrată pe persoană (Rogers), terapia sistemică (Minuchin) și, în special, teoria atașamentului (Bowlby).  Ca atare, elementele centrale care susțin filosofia programului de formare curent sunt:

 • Focus constant pe lecturarea realității clientului / cuplului prin lentila atașamentului, cu scopul de a extinde înțelegerea asupra ceea ce se petrece în interiorul fiecăruia și/sau între membrii unui cuplu, ceea ce astfel va ghida terapeuții în procesul de a recrea o legătură sigură pentru individ/ sau în cuplu/ familie.
 • Centrarea intervenției pe AICI și ACUM, aducerea procesului terapeutic în prezent pentru a facilita lucrul cu emoțiile.
 • Aboradarea permenantă a clientului/ cuplului de manieră EMPATICĂ, COLABORATIVĂ, UMANISTĂ ȘI NON -JUDICATIVĂ.

Programul de formare curent își aliniază misiunea scopului general al Asociației de psihoterapie centrată pe emoții pentru cuplu și familie, respective, susținerea, dezvoltarea și promovarea psihoterapiei ca știință și ca profesie, cu respectarea întocmai a principiilor profesionale, procedurilor și normelor metodologice formulate de Colegiul Psihologilor din România.

Ca atare, misiunea programului constă în formarea de psihoterapeuți individuali, de cuplu și familie, care să aplice, responsabil și cu empatie neobosită, tehnicile și metodele de intervenție specifice psihoterapiei sistemice centrate pe emotii; pe tot parcursul exercitării profesiei, aceștia se vor supune normelor deontologice și metodologice formulate de către Colegiul Psihologilor din România, precum și de către ICEEFT (INTERNATIONAL CENTRE FOR EXCELLENCE IN EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY), organismal internațional de certificare a terapeuților ce practică terapia centrată pe emoții.

Formarea de baza in Psihoterapia sistemică centrata pe emotii (PFSEFT) se realizează pe parcursul a 2 ani :

Formare teoretică de bază pe parcursul a 450 ore cu următoarele OBIECTIVE:

 • însuşirea de cunoştinţe formative teoretice de bază prin studiul tehnicilor de psihoterapie;
 • însuşirea noţiunilor de etică şi deontologie, a aspectelor legislative necesare practicii psihoterapeutice;
 • însușirea programului de formare în terapie sistemică ca baza de formare a viitorilor psihoterapeuți;
 • cunoașterea și însușirea modelului de lucru în terapia centrată pe emotii (3 etape, 9 pași);
 • însușirea tehnicilor specifice: evaluare, intervenție, susținere a procesului de terapie;
 • demonstrarea dobândirii aptitudinilor si abilitatilor necesare în practica psihotrapeutică prin aplicaţiile practice documentate (video, studii de caz).

Competenţe profesionale și transversale ale absolvenţilor programului de formare:

 1. COMPETENŢE PROFESIONALE DE SPECIALITATE:
 2. Realizarea relației terapeutice, analiza nevoilor individuale, ale cuplului sau familiei și definirea scopului intervenției (competenţă în realizarea relației terapeutice, în analiza nevoilor și stabilirea scopurilor).
 3. Abilităţi de evaluare și diagnoză, de conducere a interviului semi-structurat sau structurat și de a utiliza diferite metode psihometrice: scale, teste, chesionare, inventare psihologice etc.
 4. Cunoaşterea şi aplicarea principalelor cunoştinţe psihopatologice, strategii metodologice, evaluative, preventive şi curative în asistarea familiilor care au membri cu tulburări emoţionale, de adaptare socială şi comportament (competență în evaluare și diagnostic clinic diferențial).
 5. Proiectarea intervenției, elaborarea planului terapeutic, conceperea modalităților de dezvoltare personală și a tehnicilor terapeutice eficiente (competență în definirea, designul și pregătirea implementării intervenției terapeutice).
 6. Realizarea intervenţiei terapeutice la nivel individual, de cuplu și familial: explorarea situațiilor problemă, recadrarea prin lentila atașamentului, optimizarea, dezvoltarea şi autocunoaşterea individuală, optimizarea proceselor de cuplu și familie (competență în implementarea intervenției terapeutice sistemice centrată pe emoții individuale, de cuplu și familie).
 7. Evaluarea procesului și rezultatelor terapeutice (competenţă în planificarea, obținerea și analiza rezultatelor terapeutice).
 8. COMPETENȚE PROFESIONALE TRANSVERSALE

CT1. Etică profesională și respectarea standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

CT2. Dezvoltare personală și managementul activității profesionale în condiţii de autonomie profesională.